Welcome To Orchidgas News


งานพิธีเปิดที่ทำการผู้ใหญ่บ้านยางอ้อย
         ท่านผู้บริหาร ได้ร่วมพิธีเปิดที่ทำการผู้ใหญ่บ้ายางอ้อย ณ หมู่ 11 ต.เวียงตาล อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง
การฝึกอบรมหลักสูตรพนักงานบรรจุก๊าซแอลพีจี
         บริษัท ออร์คิดแก๊ส (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดการฝึกอบรมหลักสูตรพนักงานบรรจุก๊าซแอลพีจี ณ โรงแรม .. จังหวัดเชียงใหม่เพื่อความปลอดภัย.... และ ตามที่กรมธุรกิจพลังงานได้ออกกฏหมาย....